Wizard

WITCHER WIZARD WANBLI - tak mi říkají přátelé.

Witcher proto, že když jsem od mala něco řekl, stalo se to. Síla slova, kterou používáme je mocnější než si běžně uvědomujeme.

Wizard Crossroads - "čaroděj křižovatek", to proto, že umím proměňovat nepochopitelné v pochopitelné – a to je atributem čaroděje. A já potkávám lidi především, když se dostanou na jednu ze svých životních křižovatek. A aby se ten okamžik rozhodnutí mohl uskutečnit, na to mnohdy nezbývá energie. Já ji jako čaroděj umím najít. Ve vás. Vaši vlastní. Čaroděj energii nevlastní. Je živ jejím uvědoměním a tím i svou proměnou. A ta má vždy dvě stránky. Jedna se pokouší dostávat se do vlastní hloubky za poznáním LÁSKY, kde nachází smysl života i s jeho stíny. Druhá je pak bojovníkem MOCI, který když uvěří ve vlastní lásku, musí jen dávat pozor na to, aby jej nepřemohla pýcha. A stejně jako neexistuje bílá a černá magie, neexistuje správná ani špatná cesta. Existuje jenom cesta.

Wanbli proto, že to v nářečí Sioux Oglala znamená orel a je to mé indiánské jméno. Celé zní Wanbli Wačípí - "ten, který tančí s orly". Asi proto, že správný čaroděj s lidmi nikdy hloupě nemanipuluje, ale umí v pravý čas překvapit svým originálním nápadem. Řešením. A to znamená vyletět vysoko nad svou obvyklou úroveň vnímání.


Všichni se stále rozhodujeme o tom, jak dál. A jsme vlastně skoro stále na křižovatce života. Pak je pro nás důležité mít silnou sadu morálních standardu, které jsou důležité v tom, jak jednat s ostatními a jak chcete, aby bylo zacházeno s Vámi. Moje hodnoty o mě říkají, že:

► Přijímám odpovědnost za své činy a jsem rád, když ostatní dělají to stejné.
► K ostatním jsem ohleduplný a ochranářský. Aspoň na počátku. Šanci má každý.
► Rád se ujišťuji, že mnou sdělované informace jsou jasně pochopené a vyjádřené.
► Myslím nápaditě a využívám své kreativity k tomu, produkovat nové nápady.
► Chci být efektivní ve své práci a co nejlépe využívám svůj čas.
► Vynakládám vědomé úsilí na to, abych vyslechl a zvážil názory ostatních.
► Klíčové faktory pro můj život a další spolupráci se mnou jsou důvěra a spolehlivost.
► Vidím příležitosti a možnosti tam, kde je druzí nevidí a mám energii pro kroky potřebné k tomu, se tam dostat.
► Hledám rovnováhu tím, že usiluji o udržení harmonie ve všech aspektech svého života.
► Zkušenost mi dodává vhled a porozumění, umožňuje mi jasně myslet a vést ostatní. Příkladem. Protože každý jdeme svou cestou za svým cílem.

A jen to, co sem se naučil a poznal já sám, to mohu zkusit naučit i vás. Opravdový čaroděj nemá nic, co by vás naučil v konvenčním slova smyslu, nemá nic, co by vám předal - žádné nové informace, názory ani pravidla chování. Jeho jediným úkolem je pomoci vám odstranit všechno, co vás odděluje od reality toho, čím už jste a co už v hloubi duše víte. Jsem tu je tu proto, abych vám odhalil onen rozměr vnitřní hloubky, které se říká klid.

Mým úkolem je převést to, co jsem se naučil v Spiritual Image a WITCHER-WIZARD-WANBLI, do života. Protože rozvíjet se člověk může vždy jen ve vztahu k nějakému cíli.


U problému je to řešení

► ► U přání je to jeho splnění ♪ ♪

► ► ► U života je to jeho smysl ♪ ♪ ♪