Magická moc přítomného okamžiku

Eckhart Tolle se narodil 16. února roku 1948 v blízkosti německého Dortmundu. Od svých třinácti let žil společně se svým otcem ve Španělsku a rozhodně se nedá říct, že by prožíval standardní dětství. Mezi třináctými a dvaadvacátými narozeninami se mu nedostalo formálního vzdělání. Odmítal školní docházku kvůli jejímu nepřátelskému, nevlídnému a „nebezpečnému“ prostředí, jak sám popisuje. V té době však mladý Tolle začíná studovat své vlastní okruhy zájmů - objevuje sílu knih s duchovní tématikou.

Nicméně, ať dělal, co dělal, život s každým přibývajícím dnem ztrácel další špetku významu, smyslu a naplnění. Nespočetná zklamání a ustavičný strach vystřídaly těžké depresivní stavy, které v čase vyústily až v trvající sebevražedné choutky. Přirozené pudy sebezáchovy slábly pod tíhou nekončícího kolotoče vnitřního utrpení. Avšak něco nečekaného se stalo. Krátce po devětadvacátých narozeninách prožil Eckhart Tolle svoji osudovou noc. Probudil se s pocitem naprosté hrůzy. Všechno mu připadalo tak cizí, nepřátelské a naprosto nesmyslné, že začal doslova nenávidět život. Především pak svoji vlastní bezvýznamnou existenci!

Cítil, že hluboká touha po sebezničení začíná převažovat nad instinktivní touhou žít. „Proč žít v takovém utrpení? Proč neustále o něco bezvýsledně usilovat? Už dále nemohu žít sám se sebou!“ Tyto trýznivé mentální smyčky si neustále opakoval. Pak si náhle uvědomil, jak je ta myšlenka podivná. „Jsem jeden nebo dva?“ pomyslel si. Jestliže nemohu žít sám se sebou, pak musíme být dva. „Já“, které odmítá žít s tím druhým „já“. Je možné, že jen jedno z nich je skutečné."Toto osvícení se stalo epicentrem učení, které nyní mění životy lidí rychlostí epidemie.

Vychází z poznání, že mysl je mocný a užitečný nástroj, ovšem také destruktivní pán. A téměř nikdo neumíme používat svoji mysl. Naše mysl používá nás. Ten nepřetržitý monolog či dialog odehrávající se bez ustání v naší hlavě je zdrojem veškerého lidského utrpení. Vytváří nálepky, posuzuje, klasifikuje, škatulkuje a je dokonalým iluzionistou naší reality. Svádí naši pozornost do bažin minulosti či nadějně vzhlížející budoucnosti. Dělá cokoliv, jen aby nás odvedla od toho jediného, co máme… tady a teď… tento okamžik. Uvědomit si plně a intenzivně přítomný okamžik znamená pro mysl náhlou smrt a tomu se snaží předejít. Když se nám to však i přesto podaří, pojde společně s ní i veškeré naše vykonstruované utrpení světa iluzí.

Eckhart Tolle vydal na toto téma knihu s názvem Moc přítomného okamžiku. Velmi rychle se i přes neznámé jméno autora stala bestsellerem. Lidé se začali dělit o její poselství, ústní doporučení spustilo čtenářskou lavinu a vliv knihy rostl a dále roste do enormních rozměrů. Nyní je přeložena do 33 světových jazyků. Druhá kniha Nová Země a další a další knihy, audionahrávky a semináře nasazený trend jen potvrzují. Vrcholem důležitosti Tolleho učení je fakt, že Oprah Winfrey, nejvlivnější žena planety, se rozhodla udělat něco, co nikdy předtím ve své světoznámé televizní show neudělala – desetitýdenní sérii živých online seminářů přímo s Eckhartem. Ohlasy byly přímo neskutečné. Celá řada nejpřednějších jmen osobního rozvoje se shoduje, že vzkaz Eckharta Tolleho může skutečně významně změnit podobu naší planety.

Síla přítomného okamžiku je doména mnoha nejslavnějších sportovců, celebrit, koneckonců i všech prapůvodních náboženských tradic. Eckhart Tolle jí však dal pochopitelnou, jasnou a pro moderního člověka přijatelnou formu. Není divu, že miliony lidí po celém světě nyní objevují čirou lásku, radost a klid v přítomném okamžiku, hluboko za mentálním hlukem upovídané mysli. Naučili se, jak svoji mysl vypnout na požádání a oddat se tak bezprostřední všudypřítomné kráse. My všichni se to můžeme naučit také. Tady a teď…zdroj: dreamlife.cz