JAK CHUTNÁ ŠTĚSTÍ.Podívejte se kolem sebe a zkuste najít alespoň jednoho jediného člověka, který je opravdu šťastný - nemá z ni čeho obavy, neví, co je to nejistota, úzkost, stres, starosti. Měli byste štěstí, kdybyste našli jednoho ve stu tisících. To by vás mělo dovést až k podezření, že s tím naším naprogramováním a s těmi přesvědčeními nebude něco v po řádku. Ale vy jste rovněž byli naprogramováni nepochybovat a nezpochybňovat, nýbrž důvěřovat všem těm předpokladům, které do vás vložila vaše kultura, tradice, společnost a náboženství. A nejste-li šťastni, dáváte to za vinu sobě (to vás také naučili), a ne vašemu naprogramování nebo přejatým představám a přesvědčením. Nejhorší na tom všem je, že lidé jsou povětšinou už tak zmanipulováni, že si ani neuvědomují, že nejsou šťastní - jako člověk, který má sen a nemá ani tušení o tom, že sní.

Jaká mylná přesvědčení nám uzavírají cestu ke štěstí ? Která to jsou? Zde je pár příkladů. Např.: člověk nemůže být šťastný bez věcí, ke kterým přilnul a které pro něho mají velkou cenu. Omyl. Ve vašem život není jediného okamžiku, kdy byste neměli všechno, co ke štěstí potřebujete. Chvíli o tom přemýšlejte. Nejste šťastni proto, že svou pozornost soustřeďujete na to, co nemáte, místo na to, co máte v přítomném okamžiku.

Když se lidé tolik snaží být šťastni, proč se nepokusí odhalit a poznat svá mylná přesvědčeni? Zaprvé, protože je nikdy nenapadne se na ně dívat jako na ně co mylného, nebo dokonce ani jako na přesvědčení. Vnímají je jako fakta a skutečnost, tak důkladně byli naprogramováni. Zadruhé, protože se bojí přijít o ten jediný svět, který znají: svět tužeb, lpění, obav, sociálních tlaků, napětí, ambicí, starostí, viny, s občasnými záblesky potěšení, útěchy a vzrušení,.které tyto věci přinášejí. Představte si někoho, kdo se bojí 
přijít o svůj zlý sen, protože to je koneckonců jediný svět, který zná. A právě tak je to s vámi a s ostatními lidmi.

Co je tedy št ěstí? Jen velmi málo lidí to ví a nemohou vám o tom nic říct, protože štěstí nelze popsat. Uměli byste popsat světlo lidem, kteří celý svůj život seděli ve tmě ? Uměli byste popsat skutečnost někomu, kdo sní? Poznejte svou můru a ony se ztratí; pak se probudíte do skutečnosti. Poznejte svá mylná přesvědčení a ona se vás pustí; a pak teprve poznáte, jak chutná štěstí.

MZZ podle knihy Anthony de Mella - Cesty k lásce