Jak být jedinečný

Začněte tím, že si uvědomíte, že jedinečnost nikdy nevzejde z plného diáře a vysedávání v kanceláři dlouho do noci (jak to tak většinou v životě bývá).

Jedinečným se stáváte ve chvíli, kdy „měníte svět“.

Nyní se zamyslete – jak vlastně ovlivňujete životy druhých, ať už pozitivně či negativně? Uvědomte si svou stávající práci, která už sama o sobě mění svět váš i ostatních. Jak ještě byste mohli přispět světu? Dala by se vaše každodenní práce pozměnit? Případně popřemýšlejte o nějakém vedlejším projektu, kterému budete věnovat čas.

Buďte příkladem pro ostatní, ukažte jim svůj soucit a empatii.

Věřte mi, že nezáleží, zda jste dosáhli výsledku, který jste si stanovili. Na čem ale záleží, je váš záměr zlepšit životy nás všech. Výsledky nelze kontrolovat. Můžete ale pracovat na svém záměru, se kterým to vše děláte.

A můžete být vidět, každý den. Právě díky tomuto záměru.

Vyhraďte si čas. Všechno ostatní odhoďte stranou. Uvědomte si, že život není nekonečný – je vzácný, úžasný a nemůžete promarnit ani minutu.

S vděčností a oddaností pokračujte ve své práci plné soucitu. To je vše, na čem v tuto chvíli záleží. Vše ostatní může jít do pozadí, pokud to nejsou věci, které vám v této práci pomáhají (např. zdravé plnohodnotné jídlo, cvičení a spánek).

Dělejte to do té doby, dokud nebudete sami cítit, že jste v této oblasti úžasní.

Právě tato práce dělaná s láskyplným záměrem, úctou a vděčností, je to úžasné! Díky tomu se stáváte jedinečným člověkem.