Slepota evoluční komunikace V. aneb CO DÁL?

Spiritual Image je vlastně netradiční provádění osobnostního rozvoje jedince skrze jeho oblečení a doplňky, včetně líčení.

Spiritualita je totiž umění komunikace proměny. Neměli bychom svůj život přitesávat podle předem určené formy. Není třeba mít pevný plán či řád. Spiritualita je naše prožívaná duchovnost. Pevný řád máme - v sobě – jen ho neznáme, případně ho odmítáme (z mnohdy neznámých či převzatých důvodů)…ač mám kudrnaté vlasy, toužím po rovných, např.. Spiritualita je jít svému vnitřnímu řádu naproti tak, aby se objevil i navenek. Spíše se potřebujeme naučit být pozorní k vnitřnímu rytmu svého života a ten můžeme objevit i ve svém oblékání, nalíčení či doplňcích.

Lidé se příliš často snaží změnit svůj život používáním vůle jako jakéhosi kladiva, kterému jejich intelekt stanoví cíl programu a vůle pak život zdeformuje do žádané podoby. A naším kladivem je naše mysl a my jsme často blízkými či společností snadno manipulovatelní pod záminkou správně-špatně. Přistoupit takto k posvátnosti lidské existence je velmi hrubé a povrchní. A necitlivé. Odcizuje nás to našemu nitru. A my pak mnoho let bloudíme po pouštích svých mechanických duchovních programů. Kde nakonec umíráme žízní i hladem, který si způsobujeme my sami. Zvenku pak vypadáme černě, šedě, nezajímavě. Rádoby zajímavě. Jako.

Pro umění žít v souladu s vlastní duší neexistují žádná obecná pravidla – je jím jen náš vnitřní řád – „kupodivu“ navíc velmi dobře korelující s přírodními zákony. Jde o to člověku umožnit toto pochopit a porozumět mu i navenek. A tak se může imagemaker vyučený v systému 3AXIS VISUAL language, stát tím, kdo vás skrze váš "outfit" dovede do vnitřního světa vašeho srdce. A to je pokračování evoluce. Evoluční komunikace. V tom udělat ji opravdovou. Bez lží vůči sobě i ostatním.

V tomto čase se potkáváme s tím, že je v osobním a firemním prostředí kladen velký důraz na image jako na skoro nepostradatelnou až životodárnou sílu. A není to proto, že by ji firmy tak milovaly. Oceňujeme ji především proto, že situace vztahů mezi lidmi a na trhu práce a tempo jeho změny, jsou v této době tak nevyzpytatelné a závratně rychlé, že staré modely již prostě nefungují.

Dnes se proto opět otvíráme vzhledu, image a imaginacím, práci s barvami a tvary ve vnějším i vnitřním prostředí. Na sobě i na našich produktech. Image je vnějším zobrazením či ještě lépe vyjádřením naší vnitřní kreativní tvořivé síly. Naší citovosti, vlastně i ženskosti. Překonáváme různé prahy a objevujeme nové možnosti. Nabízí se nám díky tomu poznání světa kreativity, a tím i skvělých možností, o kterých se lineární, rovnoběžná mysl usilující o přesná a jasná řízení a soustředěná na venkovní svět ani nedozví.

Mnoho z nás se snaží dokazovat svá tvrzení a nebo osobnostní rozvoj pomocí takových různých tezí, které nemůže nikdo úspěšně kritizovat ani vyvrátit. Vytváříme tak svět mrtvých zón úniku ze sebe a od sebe sama, nikoliv vlastního souznění. Já osobně proto spatřuji řešení v tom, najít v každém z nás něco zajímavého a originálního, a to pak ukázat navenek. Věřím, že je to v každém z nás. Avšak to můžeme udělat jen tehdy, pokud půjdeme stezkou, kterou ještě nikdo před námi nešel.

A tak hledám a pomáhám (po)odhalit každému něco z vás, pomocí vaši vlastní image, tvořím tak vaši vlastní identitu a tím i utvářím možnost vyjádřit vaši vlastní osobnost. Takovou, jakou ji chcete mít vy, nejen vaše okolí.

A proč zrovna image? Víte, mnoho z nás se rádo spoléhá na "spolehlivá" řešení. Dokonce i způsob, jakým kde co kritizujeme, je stále stejný. Často se stane, že díky novému přístupu vznikne také nový styl myšlení. A situace zdánlivě neřešitelné, náhle získávají svěží a nekonvenční způsob projevu. Že je to vzrušující? Skutečné poznání přináší člověku schopnost vidět se takový, jaký ve skutečnosti je. Nikoliv jen svůj odraz v zrcadle. Používáte-li příliš svůj intelekt a vůli, může se vám stát, že vaše práce nebo přehnané esoterní vnímání ovládne i vaši identitu. Často se člověk, ta pestrá a bohatá komplexnost ducha, duše a těla scvrkne na pouhou roli. A my se často stáváme vězni své role. A naše existence se tak redukuje jen na "práci" či "bezpodmínečnou lásku". Ale postupně se v této roli rezignuje na vše niterné. Aniž to my vlastně vnímáme. Je to pohodlnější. A přitom se svému vnitřnímu životu více a více vzdalujeme.

A možnosti, které spaly pod povrchem této jednotvárnosti, nyní díky vaší kreativitě procitají.

A proč zrovna image - současný svět vytváří formy, škatulky, rámce – potřebuje je, kvůli pořádku, systému, logice zařazení (převažující maskulinní společnost). Chci-li v tomto světě fungovat, potřebuji se do něj zařadit a je pro mě dobré vědět, ve které škatulce, rámci (oblečení, bydlení, společenském a profesní zařazení)…se budu cítit dobře, co je mi vlastní, co je pro mě ještě přijatelné a co už ne, případně jak mohu upravit onu škatulku, aby to pro mě bylo o spokojeném žití, vědět, do jakého kompromisu mohu ještě jít a čemu se už vyhnout.

A zároveň nás cosi táhne nazpět do tajemných hlubin duše. Často se při setkání s takovýmto člověkem setkáváme jen s jeho rolí. Hledáte osobu, ale nenajdete ji. Lidé i firmy si dnes začínají uvědomovat nesmírný význam živé a kreativní práce s image a imaginací, jež objevují stále nové možnosti, a smiřují se s nevyzpytatelnou "anarchií chaosu", která k nim prostě patří. Tvorba vlastního image je magie života, je to skok, který je pro plný a hluboký lidský život nezbytný. A který se každý den odehrává znovu a znovu.

A tak tvorbou našeho image vkládáme více energie tam, kam skutečně patří. Do sebe sama. Člověk, jehož práce a život je založen na tvorbě image a imaginaci s ní, je jádrem sebe sama v míře dosud nepoznané. Proto dnešní svět tolik potřebuje básníky našeho vzhledu. A takovýto umělec může do vašeho světa vnést svěžest, kterou náš svět tak často postrádá a otevřít okna i dveře tam, kde dosud stály neproniknutelné zdi. Ovšem, jen tehdy nejsou-li to zdi, které jsou ty opěrné. Zase nejsme úplní blbci, abychom zbourali celý dům, že?

Mají-li se spontaneita, intuice a kreativita stát součástí vašeho života - vítejte v novém století. V století, které se jednou nazve stoletím evoluční komunikace. Která nás jen vede k tomu, stát se člověkem. Jako lidé se sice rodíme, ale člověkem se celý život stáváme. MZZ