Grafologie a Psychologie: Starý a nový přístup ke klientům (nejen) v terapii...

Grafologie a Psychologie: Starý a nový přístup ke klientům (nejen) v terapii...: Sledujme prosím tyto přístupy v terapii, na školách, univerzitách, v terapii, v medicíně, v politice, v církvi, v náboženských skupinác...