PSYCHOMAGIE 💣

Jeden žák kdysi přišel za svým mistrem a hrdě hlásil. Složil jsem skvělou báseň popisující rozmanitost světa: "Jeden motýl, utrhnu mu křídla a stane se něj feferonka!". Mistr mlčel a pak mu povídá: "Jedna feferonka, dám jí křídla a stane se z ní motýl!". Žák se jen hluboce uklonil a odešel.

Celý svůj dosavadní život se zamýšlím nad tím, kde je hranice, mezi oním stínovým destruktivním zvířetem, které, když nevědomky z pýchy probudíme, pak nás jednoznačně sežere a mezi vědomým aktem, který nás osvobodí.

Není to ani v meditací, ani ve cvičeních, ani v bezpodmínečně lásce, ani ve splývání duší a ani v sexu těl. Vše může vést k určitému posunu. Ten však není trvalý. Nedojde k žádné ZMĚNĚ. Protože, aby tato mohla proběhnout NESMÍ být vedena ZVENČÍ. Což bohužel všechny popsané techniky jsou. Zkolabuje při tom vždy naše schopnost VYJÁDŘENÍ.

A hranice je to tuze tenká. A taky nebezpečná. Proč? Inu, protože pro 93% z nás je skoro nemožné myslet bez hodnocení. A když hodnotíme, vždy začínáme tím negativním.

Je těžkým úkolem nasměrovat člověka k tomu, aby si sám uvědomil, že skutečně pozitivní změny v životě nemůže nikdy přinést zmar, zloba, agrese a ničení. Rozbíjením se vytváří smrt. A ze smrti nemůže vzejít život.

Existují výjimky, ale těch se tato magie bran netýká. Ono, spojit se sám v sobě se silou, jenž je určena k ničení a zabíjení, znamená spojit se s temnotou a s potlačenými věcmi uvnitř nás. I přes svou pozitivní náplň, se nevyhnete kontaktu s těmito silami.

A tak nechceme-li, aby nás nevyjádřená destrukce rozežrala jako rakovina a pohltila zevnitř, musí ven. Avšak to znamená určit SMĚR. To proto, aby se neřízená negativní energie, dokázala změnit v pozitivní akt řízeného a proměňujícího vyjádření.

A jen akt, skutek, ČIN řízený samotným klientem k tomuto vede. Dokázat pomilovat svou temnotu tak, aby se proměnila ve světlo. Ukotvit svou energii v hmotě.

A pokud se někdo domníváte, že je to jako spolknout prášek a zaplatíte si další konzultaci, co to za vás, to co vás trápí, sama bez vás vyřeší, tak radši rovnou zůstaňte sedět u PC či TV. Kdo se nechce ani trochu ptát po fungování reality světa, ať si zůstane uvězněn ve svém malém světě svého monitoru či obrazovky.

Mám tedy MOŽNOST svést vás ke hříchu. Mám dost drzosti, tahat smrt vašich bludů za chloupky. A toto mám před očima, celý svůj život.

Kdo chce změnit život v jakékoliv oblasti má šanci. Nechci za tento postup, v kterém vám alchymie vašeho života sama ukáže, co máte udělat, vůbec NIC. Jediným platidlem, bude váš vlastnoručně psaný dopis, který bude určen pouze mě, nebude nikdy zveřejněn a bude v něm popis vašeho zážitku.

Napsat mi, můžete všichni. Já sám, si však vyberu toho, kdo si zaslouží mou pozornost i čas. Takže si pořádně rozmyslete, co spolu uvedeme do pohybu. A neptejte se. Nic víc, vám nesdělim. A věřte, že timto taky nebudu jen podporovat "spirituální" názory věčně ustrašených lidí, kteří hledají oporu v lacině brakovém splynutí s Bohem či Nirváně, jen aby nemuseli čelit zrůdnostem života, v jeho obyčejné každodennosti. Nepůjde o líbivé zážitkové představení. Ale o vystavení se životu se všemi pochybami, které přináší.

A vy do té hry rituálu vložíte svůj život i smrt, šílenství i moudrost. Obětujeme společně to nejcennější, co máte. Vás a vaše představy o sobě samém. Protože každý lotosový květ vyrůstá z bahna. A abych se stal člověkem uvědomil sem si, že je třeba nejprve prozkoumávat usazeniny u kořenů, rozviřovat bahno nečistot a smrti. A až teprve potom se zdravými kořeny, může duše vykvést a vydat se na cestu k jasnému nebi. MZZ