Umění naslouchat

Když vám někdo něco říká, poslouchejte celým tělem, nejen svou myslí. Vnímejte energetické pole svého vnitřního těla. To odvádí vaši pozornost od myšlení a vytvoří klidný prostor, který vám umožní opravdu naslouchat.
Dáváte druhému člověku prostor - prostor být.
To je ten nejcennější dar, jaký můžete darovat.
Většina lidí neumí naslouchat, protože jejich pozornost je soustředěna na myšlení. Proto nevnímají to, na čem opravdu záleží:
BYTÍ DRUHÉHO ČLOVĚKA POD POVRCHEM MYSLI A SLOV.
Samozřejmě, že Bytí druhých můžete vnímat pouze skrze své vlastní Bytí. Tohle je počátek vědomí jednoty, kterou je láska. Na nejhlubší úrovni Bytí jste totožní se vším, co existuje.
Většina lidských vztahů je založena na interakci lidských myslí, nikoli na komunikaci lidských bytostí. Proto je v lidských vztazích tolik konfliktů.
Dokud jste ovládáni svou myslí, nevyhnete se problémům. Spojení s vnitřním tělem vytváří volný prostor, v němž lidské vztahy mohou vzkvétat.
Eckhart Tolle: Moc přítomného okamžiku