PEI

Michal Zdeněk Zachar
MICHAL ZDENĚK ZACHAR - imagemaker, freelancer

Narodil se v roce 1966 v Hořicích v Podkrkonoší. V současné době pořádá tréninkové kurzy pro jednotlivce i firmy a to nejen v make-upu a stylu, kde uplatňuje přes 20 let spolupráce s autorem systému 3AXIS, ale i např. v prezentačních a neverbálních dovednostech, ve všem, co se týká komunikace. Tyto poznatky ještě více rozvíjí v projektech zaměřených do firemního prostředí - color consulting, dress code. Pracuje na rozšíření systému o nové poznatky (tzv. image archetypy), díky nimž provádí tzv. image coaching, kde se pokouší umožnit lidem vyjádřit se jejich vzhledem. Spiritualita totiž znamená pracovat tak, aby se touha naší mysli, stala touhou našeho srdce. Aby náš image nelhal a netvořil nám komunikační bariéry.

Uvědomuji si, že opravdový trenér nemá nic, co by vás naučil v konvenčním slova smyslu, nemá nic, co by vám předal - žádné nové informace, názory ani pravidla chování. Jeho jediným úkolem, je pomoci vám odstranit všechno, co vás odděluje od reality toho, čím už jste a co už v hloubi duše víte. Jsem tu proto, abych vám odhalil onen rozměr vnitřní hloubky, které se říká klid.

WWW.PEI.CZ

♦ FACEBOOK: MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU a nebo můj osobní profil MZZ
♦ Živnostenský list IČ 70071951 vydaný pod ev. č. 310003-52051-00 ze dne 17.6.2002, Městskou částí Praha 3, odb. Živn. - č.j.: OŽ/09547/02/S/N.

Napište, co chcete vyřešit buď do e-mailu nebo chatu na fcb. Ozvu se vám zpět. Děkuji Vám za váš zájem. Pěkný den a ne jen ten jeden...


Vaše osobní údaje získané komunikací s vámi jsou zpracovány podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.