TONGLEN-TAO

Tak, co ZKUSILI JSTE NĚKDY jaké to je, dýchat pro sebe a zároveň i pro druhé? Tohle není politika, náboženství, sekta, komunita či filozofický směr. To je jednoduchý návod k tomu, co můžete dělat pro sebe i druhé lidi každý den, každý okamžik svého života...

Taky máte touhu přistupovat k sobě samému? A taky vám to nejde, tak jak si představujete? Někdy na sebe jaksi zapomeneme? Tonglen převrací naruby náš běžný zvyk vyhýbat se utrpení a vyhledávat jen potěšení. A tím nás osvobozuje od našeho sobectví. Začínáme cítit lásku k sobě i ostatním a začíná nám na nás i na ostatních skutečně záležet. Tonglen v nás probouzí soucítění a otevírá širší pohled na realitu než jsme ji znali dosud. Když chceme mít soucit s druhými, musíme ho mít především sami se sebou.

Zejména pokud chceme cítit s lidmi, kteří jsou zbabělí, arogantní, lakomí, sobečtí, zlí, popudliví, všelijak závislí; musíme nejprve přestat utíkat před pro nás bolestivým zjištěním, že takové vlastnosti nacházíme i v sobě. Můžeme ve skutečnosti úplně změnit svůj postoj k bolesti. Nemusíme se před ní skrývat a odmítat ji, ale otevřít jí své srdce a skutečně ji procítit. A to, co bylo dříve překážkou se tak stane něčím, co zjemní a očistí naše srdce a způsobí, že budeme mnohem laskavější a vřelejší.

Tonglen je metodou, jak se propojit s utrpením, svým vlastním i těch druhých, tak aby soucit, který je naší přirozenou součástí mohl volně proudit naším životem. V praxi např. na sebe bereme bolest nějaké trpící bytosti, které chcem pomoci. Když známe dítě, kterému někdo ubližuje, přejeme si při NÁDECHU zbavit ho bolesti a strachu. S VÝDECHEM posíláme štěstí, radost nebo cokoliv, co by mohlo přinést úlevu. Jádrem praxe tonglenu je tedy vdechovat bolest druhých s přáním, aby se jim ulevilo a aby se mohli uvolnit a otevřít.

Může se stát, že tuto praxi nedokážeme provádět, protože narazíme na vlastní strach, odpor či hněv, nebo osobní problém, jenž nás právě sužuje. A právě v této chvíli můžeme zaměřit tonglen na to, co nás právě sužuje, co právě cítíme a rozšířit ho i na milióny jiných lidí, kteří v témže okamžiku zažívají stejný strach a bezmoc jako my. Někdy svou bolest či strach umíme pojmenovat jindy nikoliv, projeví se jen jako stažení žaludku např., tíživou temnotu. Pak se prostě propojíme s tím, co právě cítíme a vdechneme to do sebe za nás za všechny. Pak opět za nás všechny vydechneme úlevu.

Tonglen rozpouští hradby, kterými jsme opevnili svá srdce. Rozpouští všechny ochranné vrstvy, které jsme kolem sebe, kdy pracně navršili. Převrací naruby náš běžný zvyk vyhýbat se utrpení a vyhledávat potěšení a tím nás osvobozuje od stereotypů našeho sobectví. Začínáme cítit lásku k sobě i k ostatním a začíná nám i na ostatních skutečně záležet. Projevuje se to i tak, že nás opustí brát život tak vážně a věci nám začnou připadat mnohem méně pevné a jednoznačné. Když tedy děláte tonglen přímo v konkrétních životních situacích jednoduše vdechujte bolest a vydechujte prostornost a úlevu. 


TONGLEN PRAXE JE TAKOVÁ, ŽE TOTO CVIČENÍ NEMŮŽE CVIČIT IHNED KAŽDÝ. Většina lidí se totiž zaměřuje na získání bolesti druhých pro sebe a neumí ji zpracovat beze zbytku. Výsledkem je pak to, že sice bolest druhým odeberou, ale ona se somatizuje v jejich tělech. A to je pak mnohdy více škody než užitku. Osobní konzultace pro tuto praxi.

Pokud jej provádíte jako meditační praxi, má 4 fáze:

☼ 1. Mysl nechejte na 2 - 3 vteřiny spočinout v otevřenosti a klidu. Tato fáze se nazývá zábleskem absolutní bódhičitty nebo okamžitým propojením s prostorností a jasností.

☼ 2. Pracujte s meditační formou. Vdechujte pocit horka, tmy a tíhy; vydechujte chlad, jasnost, světlo a pocit svěžesti. Vdechujte celou svou bytostí, všemi póry svého těla a stejně tak vydechujte. Pokračujte v tom tak dlouho, dokud tyto představy zcela nesplynou s vaším dechem.

☼ 3. Pracujte s osobní situací. Tradičně se tonglen začíná tím, že se zaměříte na někoho blízkého, komu chcete pomoci. Zároveň na všechny, kdo cítí stejné utrpení jako my. S výdechem pak posílejte sebedůvěru a sebeúctu nebo úlevu v jakékoliv podobě.

☼ 4. Nakonec rozšiřujte záběr přijímání a dávání. Dělejte tonglen nejen pro toho, kdo je vám drahý, ale pro všechny, kdo jsou ve stejné situaci. Zahrňte do své praxe více než jednoho člověka. Když děláte tonglen pro všechny, které sužuje to samé co vás možná je to dost. Ale můžete jít ještě dál. Můžete tonglen dělat i pro lidi, které považujete za své nepřátele, pro ty kdo ubližují vám nebo jiným lidem. Vdechněte jejich bolest a vydechněte a pošlete jim úlevu.


▼ TONGLEN se dá rozšiřovat do nekonečna. Když ho budete nějakou dobu provádět, vaše soucítění se bude rozšiřovat a s ním i pochopení, že věci nejsou tak pevné a jednoznačné, jak jste si mysleli. Tonglen totiž neděláte svou myslí, ta mu jen dává směr, ale sílu do něj vkládáte vy svým dechem a srdcem.