Meditující lidé mohou produkovat nadlidskou energii, ukazují výzkumy

Energie vydávaná lidmi, kteří dosáhli pokročilého stupně meditační praxe, je podle závěrů vícero studií mnohonásobně větší, než je tomu u obyčejných lidí. Rozdíly jsou v řádech sto až tisícinásobků běžných hodnot.
Na několik takovýchto studií se podívejme blíže.
1. Nepochopitelně silné gamma vlny
Neurochirurg Richard Davidson provedl v roce 2004 studii na tibetských mniších, aby změřil jejich energii.
Davidson testoval dalajlámovy nejpokročilejší mnichy, kdy každý z nich měl 15 až 40 let praxe v meditaci. Vědec měřil gamma vlny vyzařované jejich mozky pomocí elektroencefalografu (EEG) a magnetické rezonance. Zároveň došlo ke zkoumání kontrolní skupiny deseti studentů, jež neměli s meditací žádnou předchozí zkušenost.
Gamma vlny jsou popisovány jako „jedny z nejdůležitějších elektrických mozkových vln s nejvyšší frekvencí“. Tvorba mozkových gamma vln vyžaduje, aby tisíce nervových buněk pracovaly najednou za obrovských rychlostí.
Výsledky ukázaly, že někteří z mnichů vytvářeli činnost gamma vln v tak silné míře a vysoké amplitudě, jaké nebyly v dějinách dosud zdokumentovány. Také pohyb vln byl daleko lépe organizován než u nemeditujících účastníků výzkumu.
Prokázalo se, že meditace může mít za následek přerozdělení šedé kůry mozkové a předejít jejím ztrátám. Úbytek šedé hmoty má dopad na četné duševní funkce, jako ovládání emocí, impulzů, myšlenek a pohybů. Je to dáno tím, že nucleus caudatus (část nervové uzliny, pozn. red.), který tyto a jiné funkce ovládá, se nachází v šedé kůře.

20140617-buddha
Buddha Tchien Tchan v Hong Kongu. (Shutterstock)
2. Qigongoví mistři vyzařují infrazvukové vlny 100 až 1000krát silnější než u normálních jedinců
V roce 1998 provedla profesorka Lu Jan-fang a několik desítek amerických vědců výzkum qigongových mistrů v Číně. Qigong (čti čchi-kung), který zahrnuje mnoho směrů a odnoží, je staré čínské cvičení zaměřené na zušlechťování vnitřní energie pomocí poklidných pohybů a meditace. Podle mnohých praktikujících má qigong léčivé účinky. Je také uznáván jako funkční součást tradiční čínské medicíny.
Tým vědců zjistil, že qigongoví mistři dokáží vydávat silné přívaly infrazvukových vln, 100 až 1000krát silnější než u průměrných jedinců. Dokonce i začátečníci vykazovali po několika týdnech tréninku hodnoty infrazvukových vln pětkrát silnější než před začátkem tréninku.
Podobná studie na Pekingské vysoké škole tradiční čínské medicíny publikovaná v roce 1988 zjistila, že energie vyzařovaná qigongovými mistry v podobě infrazvukových vln je stokrát větší než u obyčejných lidí. Obě studie jsou popsány ústavem China Healthways Institute.
3. Místo zmrznutí topí
Článek ve zpravodaji Harvardské univerzity z roku 2002 popisuje pokus, který byl proveden na tibetských mniších v severní Indii.
Lehce oděné mnichy zavřeli do pokoje s teplotou čtyři stupně Celsia, aby tam meditovali. Poté jim byly přes ramena přehozeny pokrývky namočené ve studené vodě.
Obyčejný člověk by se začal za těchto podmínek nekontrolovatelně třást, přičemž pokles tělesné teploty by mohl vést i ke smrti, vysvětluje článek. Tělesná teplota mnichů ale nepoklesla. Namísto toho pokrývky úplně vysušili. Asistenti proto přinesli další přikrývky namočené v chladné vodě, ale i ty se podařilo meditujícím mnichům vysušit. Každý z nich za několik hodin vysušil tři přikrývky.
Herbert Benson, který studoval meditační techniky přes dvacet let, řekl pro harvardský zpravodaj: „Buddhisté se domnívají, že realita, ve které žijeme, není ta konečná realita. Existuje ještě jiná realita, na kterou se můžeme napojit, a ta není ovlivněna našimi emocemi, naším každodenním světem. Buddhisté věří, že tohoto stavu mysli lze dosáhnout děláním dobra pro druhé a meditací.“
Benson uvedl, že horko vyzařované z těla mnichů bylo pouze vedlejším produktem meditace. S meditujícími jedinci byla provedena celá řada pokusů. Bylo zjištěno, že někteří z těchto lidí dokáží vydávat velké množství různých druhů energie a tato energie se dá měřit. Také jsou schopni ovládat metabolismus a jiné tělesné procesy.

20140617-meditace2
Meditující stoupenkyně Falun Dafa. (Jeff Nenarella/Epoch Times)

4. Úžasné léčebné účinky
Mnozí stoupenci Falun Dafa, praxe zvané také Falun Gong, se údajně uzdravili z chronických i vážných nemocí. Falun Dafa je qigong - čínská meditační praxe, která kultivuje jak mysl, tak i tělo. Jejími hlavními principy jsou pravdivost, soucit a snášenlivost.
Zdravotní publicistka Lara C. Pullenová vyzpovídala pro svůj článek v CBS Health Watch v roce 2000 několik praktikujících Falun Dafa. Sen Jangovi z Chicaga, v té době 39letému muži, byla diagnostikována chronická hepatitida. „Doktor mi na rovinu řekl: 'Vaši nemoc nelze vyléčit. Budete ji mít do konce života,'” svěřil se Pullenové Jang.
Začal se věnovat Falun Dafa a za nějaký čas šel na prohlídku, kde zjistili, že všech 32 měřených ukazatelů je normálních včetně těch, které souvisely s jeho chorobou.
Stoupenci Falun Dafa novinářce vysvětlovali, že jejich praxe není určená k léčení nemocí, a že jde o přirozený efekt ze zlepšování svého uvažování a dělání pomalých meditativních cvičení, které mimo jiné mají zesilovat energii v těle praktikujících.
Č' pching Kolouchová, 43letá stoupenkyně Falun Dafa z USA, Pullenové řekla: „Když je člověk uvnitř v srdci zkroušený, pak onemocní.“